Inleiding

Wattsun, de duurzame en mobiele stroomvoorziening die als gezamenlijk studieproject is ontstaan in 2014, maar intussen uitgegroeid is tot een volwaardige onderneming van Koen Olieslagers. Omdat het project mij altijd is blijven boeien ben ik in contact gebleven en heb ik als zelfstandig productontwikkelaar Wattsun veelvuldig geholpen met de doorontwikkeling van het concept. In 2016 is deze samenwerking voor langere periode geintensiveerd en heeft dit geleid tot een derde generatie functionele prototypes welke getest zijn op o.a. Oerol en Mysteryland.

Wattsun is mijn eerste project waarbij de ontwikkelingen van niet alleen het product, maar ook van mij persoonlijk zo verregaand zijn geweest.  Voor de korte introductie van het product verwijs ik u door naar http://www.wattsun.net . Voor de uitgebreidere historie kunt u hieronder verder lezen.

Wattsun derde generatie functionele prototypes

Minor Verduurzaming

In de vrije minor van mijn opleiding heb ik gekozen voor een minor gericht op verduurzaming. Waar de opleiding IPO aandacht besteed aan de duurzaamheid van producten (levensduur, materialen, assemblage) werd in de minor vooral gefocussed op energienetwerken, energietransitie en de complexe uitdagingen die daar bij komen kijken. Met name op het gebied van energietransitie zie ik veel veranderen in de nabije toekomst. Met de extra opgedane kennis wil ik mij onderscheiden van de reguliere IPO engineer.

In de minor waren er twee opdrachten mogelijk; het ontwerpen van een elektrisch voertuig of het verduurzamen van festivals. Aangezien ik met de solarboat al aan een elektrisch voertuig  gewerkt heb koos ik nu voor een geheel nieuwe richting om mijn kennis uit te breiden. Festivals kende ik alleen vanaf de voorkant van het podium, alles wat er bij komt kijken om een festival te organiseren was ik mij niet van bewust.

Verduurzaming van festivals

Opdrachtgever Paul Schurink van Green Events NL legde een zeer interessant probleem voor. In Nederland heerst een grote festivalcultuur, in 2015 waren er ruim 800 festivals (>3000 bezoekers). Deze festivals vinden veelal plaats op locaties waar geen stroomvoorziening via het vaste net mogelijk is. Om de stroomvoorziening te realiseren worden voornamelijk dieselgeneratoren gebruikt, waarbij het totale dieselverbruik op kan lopen tot méér dan 100.000L voor een groot festival. Uit de verbruikscijfers blijkt dat het gemiddelde energetisch rendement van een dieselgenerator kan schommelen tussen 8%-40%, waarbij het maximum slechts gehaald wordt op de piekmomenten. Festivalorganisatoren blijken zich veelal niet bewust van de werkelijke verbruikscijfers (kWh, in plaats van liters diesel). Green Events NL biedt aan om dit verbruik in kaart te brengen en de stroomvoorziening te optimaliseren met een op-maat stroomplan. Hiermee blijkt het dieselverbruik tot wel 40% af te kunnen nemen.

Als team realiseerden we ons al snel dat we niet in één klap de wereld gingen veranderen. Maar wij wilden in het korte tijdsbestek wel een échte verduurzaming van festivals realiseren. Na divers onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat het effectief om een deel van de stroomvoorziening te verduurzamen.

Grote stroomverbruikers van een festival zijn met name grote podia en catering, de stroomvoorziening is hier dan ook goed op af te stemmen voor een hoog rendement. Kleine stroomverbruikers (max 2kW, 2kWh) worden echter al snel aan een te grote generator gelegd, waardoor het rendement daalt.

De oplossing: Wattsun

Voor dit probleem is een oplossing: de Wattsun. Het bestaande netwerk kan vereenvoudigd worden doordat kleine stroomverbruikers geen apart stroomnetwerk meer hebben, maar een modulair accupakket. Hierdoor vervallen inefficiënte generatoren in het stroomplan, waardoor dit eenvoudiger wordt én leidt tot lager brandstofverbruik. De accupakketten kunnen in een dalmoment opgeladen worden met dieselgeneratoren, maar bij voorkeur worden deze opgeladen met netstroom i.v.m. efficiëntie.

De basisuitvoering is voorzien van een omvormer en 230V stopcontact, waarop maximaal 4 accupakketten aangesloten kunnen worden. Iedereen is in staat om een stroomvoorziening te realiseren voor, of zelfs tijdens het gebruik op locatie.

Realisatie

Dankzij de steun van het Steunfonds Hoger Onderwijs en Gelderland Valoriseert is het mogelijk geweest om een eerste set prototypes te maken. Deze prototypes zijn vervolgens gepresenteerd op Eurosonic Noorderslag 2015, dé bijeenkomt voor Europese festivalorganisatoren. De Wattsun werd zeer goed ontvangen door het publiek en serieuze interesse is getoond door onder andere de festivals Into The Great Wide Open en DGTL. Hieruit volgend is Wattsun B.V. gestart en in opdracht van Wattsun B.V. heb ik bijgedragen aan de realisatie van de eerste werkende prototypes.

Wattsun’s eerste generatie prototypes

Wattsun werkende prototypes v2
Wattsun tweede generatie prototypes
wattsun team site
Het team gedurende de minor (van links naar rechts): Leander van Dinteren, ESE; Jeroen Wagter, IPO; Lucas Bergman, IPO; Ruben Romijnders, IPO; Koen Olieslagers, IPO.

Zie ook het artikel in het maandblad Sensor:

Artikel in Sensor, februari 2015 (klik om te openen in nieuw venster)
Artikel in Sensor, februari 2015 (klik om te openen in nieuw venster)